054-2845005

גישור ופתרון סכסוכים

הליכי גישור

לֹא־לָנֶ֥צַח יָרִ֑יב וְלֹ֖א לְעוֹלָ֣ם יִטּֽוֹר׃
-ספר תהלים, פרק ק"ג, פסוק ט'

הליך הגישור – הוא תהליך, דורש התייחסות לזמן ומקום ובהכרה בכך ש'האמת' לא נמצאת בנקודות קיצון.
המטרה – להגיע לפתרון משותף מכוח רצונם הכנה של הצדדים להגיע לידי הסכמה ליישוב הסכסוך ולא מכוח סנקציה של גורם צד ג'.

יתרונות הליך הגישור:
► הליך חסוי, ראה סעיף 79 ג(ד) לחוק בתי המשפט (נוסח משולב), התשמ"ד-1984 קובע: "דברים שנאמרו במסגרת הליך הגישור לא ישמשו ראיה בהליך משפטי אזרחי".

► יצירת דינמיקה חיובית בין הצדדים
► מודלינג של עבודה משותפת
► הפגת המתח, הורדת חשדנות – שיתופיות, פתיחות
► "הצד השני" שומע "בלי סינון" בהדדיות
► קבלת מידע מקיף
► "שבירת הקרח" (הידברות אמצעית)
► צמצום מחלוקות

בעקשנות יתר – כל צד מפסיד, הצדדים לא יפיקו רווח כמו שהיו יכולים להגיע מנקודה שאינה מעורבת רגשית, לעיתים כל צד חושב מה ייצא הכי טוב בשבילי. אם כי לא תמיד "הכי טוב בשבילי" שווה את הפתרון הכי יעיל וטוב לשני הצדדים. צדדים פועלים לא פעם מתוך תגובה שאינה עולה בקנה אחד עם הצרכים והחששות האמיתיים שלהם. כך הליך הגישור מכיל בחובו שקט נפשי וודאות ביחסים, לכל הפחות בעניין המחלוקת או המחלוקות הנדונות.
הקודם  לרשימה המלאה  הבא
אתר נגיש