054-2845005

דיני הגירה: משרד הפנים

בקשה לאזרחות ישראלית | היתר להעסקת עובד זר | הסדרת מעמד בני זוג זרים | קבלת אשרות שהייה בישראל | בקשה הומניטרית | ביטול החלטות סירוב ממשרד הפנים | ניהול והגשה של עררים וערעורים לבתי המשפט השוניםהקודם  לרשימה המלאה  הבא
אתר נגיש