054-2845005

חינוך והוראה

חינוך והוראה

" מעולם לא נתתי למשפט להפריע לחינוך שלי"
סדנאות העשרה לצוותים חינוכיים: 'סוגיות משפטיות בעולמו של המורה'
מטרות הסדנה
1. הקניית ידע משפטי פרקטי להבנת החוק והשפעתו על העבודה החינוכית.
2. מתן כלים יישומים להתמודדות עם סוגיות משפטיות בחיי היום יום בבית הספר.
נושאי הסדנא/ות השפעת החוק והמשפט על מערכת החינוך בישראל, תוך בחינת סוגיות פרקטיות בעבודת המורים.

אורך סדנה בודדת 2 שעות אקדמיות.
מנחים:
עו"ד ליאור קובץ' – עורך דין ומחנך, בעל ניסיון רב במגוון תפקידי הוראה, הדרכה וניהול בחינוך הפורמלי והבלתי פורמלי.
עו"ד עידן בועז – עורך דין ומגשר, בעל משרד העוסק בתחומי המשפט האזרחי,
M.A בניהול משברים, דוברות ויחסי ציבור.

נושאים מרכזיים וסדנאות לבחירה:
נושא הסדנה:
1 השפעת העולם המשפטי על עבודת המורה – כללים מנחים להתמודדות והבנת החוק.
2 חינוך זכות או חובה? יישומו של חוק חינוך חובה במערכת החינוך.
3 עבריינות ומעורבות תלמידים בפלילים במערכת החינוך ומחוצה לה.
4 ענישה חינוכית – התמודדות המורה עם בעיות משמעת של תלמידים .
5 'ממעורבות להתערבות' – מעמדם של הורים במערכת החינוך.
6 גבולות האחריות המקצועית של המורה לתלמידיו.
הקודם  לרשימה המלאה  הבא
אתר נגיש